Brandbeveiliging

BrandbeveiligingWaarom?

Het zou u maar gebeuren: brand in uw huis of in uw bedrijfspand. Soms valt het mee en kan de brand snel geblust worden met behulp van bijvoorbeeld een brandblusser. Helaas zijn er soms ook situaties dat het vuur niet te temmen valt en het hele pand in een vlammenzee wordt verzwolgen. Gelukkig zijn er diverse manieren om de brandveiligheid van uw pand te vergroten. De veiligheid van mensen staat hierbij uiteraard voorop, maar ook voorschriften van de brandweer of eisen van uw verzekeraar kunnen u nopen om aan een gedegen brandbeveiliging te denken.

Ook op het gebied van brandbeveiliging is voorkomen uiteraard beter dan genezen, dus is het allereerst van belang dat bewoners of medewerkers van een bedrijf zorgvuldig omgaan met brandgevaarlijke situaties. Als iedereen dit in acht neemt dan is de kans op brand laag. Helaas is dit niet altijd de praktijk.

Om een beginnende brand snel te kunnen signaleren, wordt vaak een brandmeldsysteem toegepast. Dit systeem geeft een waarschuwing als het een beginnende brand detecteert. Zo klinkt een zeer luid alarm dat de aanwezige personen in het pand waarschuwt. Hierdoor kunnen de mensen in veiligheid worden gesteld en kunnen de nodige maatregelen genomen worden om verdere schade te voorkomen.

Naast het luide alarm kan er ook een doormelding plaatsvinden naar de meldkamer of de brandweer, zodat er ook extern actie kan worden ondernomen.

In gevallen dat de brandweer of de verzekeraar geen specifieke eisen stelt op het gebied van brandbeveiliging kunnen er ook rookmelders worden geplaatst op de door ons geleverde inbraaksystemen.

Wat kan Garant Beveiliging doen om u te helpen?

Om te beginnen zal er een afspraak worden gemaakt door een expert in brandbeveiliging. Deze beveiligingsadviseur bezit de vereiste diploma’s en is op de hoogte van de vrij complexe regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Samen met u maakt de adviseur een risicoprofiel van uw situatie. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de werk- en leefomstandigheden, zodat er een plan komt te liggen dat perfect aansluit op uw unieke situatie. Onze adviseur zal in geval van eisen door brandweer/verzekeraar ook voor u contact opnemen met de betreffende instanties om zodoende alle partijen op één lijn te krijgen, zodat er later geen misstanden kunnen ontstaan. Dit alles gebeurt natuurlijk op basis van vertrouwen.

De installatie van het brandmeldsysteem

Na het verstrekken van de opdracht zal er een gecertificeerde projectleider worden aangewezen om het traject in goede banen te leiden. In samenspraak met u, de adviseur en alle andere partijen zal het project tot een goed einde worden gebracht. Het systeem zal na de installatie uitgebreid worden getest en formeel zal er ook een certificaat worden afgegeven. Aangezien wij een officieel brandgecertificeerd bedrijf zijn, kunnen wij alle voorkomende trajecten oppakken en begeleiden.

U kunt bij ons altijd rekenen op maatwerk, volledig afgestemd op uw behoeften.

Klik hier om een afspraak te maken met Garant Beveiliging.Klik hier om een offerte aan te vragen bij Garant Beveiliging.