Nieuwsitem

14 december 2017

Gastles basisschool

Juf, hoe werkt het brandalarm?

Wanneer een brandmeldinstallatie een brand signaleert is het belangrijk dat er geen paniek ontstaat en dat de ontruiming van de ruimte of het pand veilig plaatsvindt.

Voor de optimale werking van de installatie moet deze jaarlijks onderhouden worden. En voor het veilig plaats laten vinden van de ontruiming moet dit om de zoveel tijd getest worden. Het testen van de ontruiming staat ook wel bekend als een brandoefening.

Op de Henri Dunant School in Sliedrecht vond de brandoefening in november 2017 tijdens het jaarlijkse onderhoud van de brandmeldinstallatie plaats. De kinderen van groep 6A speelden daarbij een belangrijke rol. Eerst kregen ze een gastles van Garant Beveiliging waarbij ze de geheimen van het brandalarm leerden kennen. Daarna mochten ze assisteren bij de brandoefening.

Zo begon de maandagochtend voor de niet-wetende kinderen van groep 6A best spannend. De jas moest mee de klas in en er stonden voor hun onbekende mensen met allerlei spullen in het lokaal. Dat riep meteen de nodige vragen op bij de kinderen, maar deze beantwoordde de juf al snel door de gastles te openen.

Tijdens de gastles kregen de kinderen uitleg over de werking van een brandmeldinstallatie en over de verschillende componenten die in het schoolgebouw te vinden zijn. Rookmelders gingen de klas rond en de kinderen vertelden op hun beurt over hun eigen ervaring met rookmelders thuis. Vervolgens werd uitleg gegeven over de belangen van een vluchtroute en een brandoefening.

De kinderen luisterden zeer aandachtig naar hetgeen dat werd verteld en kwamen zelf met vragen als; Heeft ieder brandalarm dezelfde toon? Wie heeft het brandalarm uitgevonden? En wat moeten we doen als er brand is bij de vluchtroute?

Na het beantwoorden van de vragen was het tijd voor de brandoefening. Hiervoor werden drie kinderen uit de klas aangewezen als vrijwilligers. Zij mochten helpen bij het testen van het brandalarm en het klokken van de ontruiming van de hele school.

De brandoefening verliep voorspoedig en de leerlingen hebben een leuke en leerzame ochtend gehad.

Foto gastles 1 Foto gastles 2


De medewerker van Garant Beveiliging over de gastles:

Ik heb tijdens een bijeenkomst van de OTIB een erg leuk en toepasselijk boekje ontvangen “De Geheimen van…het brandalarm” dit was ontwikkeld voor technieklessen in het basisonderwijs.

Met deze informatie heb ik een korte gastles uitgewerkt voor op de basisscholen waar wij het totale onderhoud uitvoeren aan de beveiliging. Zo leren de leerlingen hoe de installatie werkt en wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk de jaarlijkse controle van de installatie is.

De leerlingen mogen de componenten zoals handmelders, rookmelders, nevenindicatoren en slow-whoops aanraken en ook zelf een handmelder indrukken. Ook mogen de leerlingen zelf het alarm activeren door met testgas een rookmelder in werking te stellen.

Het is echt heel leuk om te zien hoe de kinderen de ontruiming beleven. Een indrukwekkende en leerzame les, en erg leuk voor Garant Beveiliging om hun klant beter te leren kennen.

 

GEÏNTERESSEERD

Wilt u meer informatie over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op.