Onverwachte eisen verzekeraar in samenwerking met Garant Beveiliging opgelost

Onze verzekeraar kwam met een aantal eisen op de proppen bij het aflopen van ons contract. Of wij daar maar even aan wilden voldoen. In het kort kwam het er op neer dat er vooral bouwkundig, alarm-technisch en brandmeld-technisch flink uitgebreid moest worden om puur de dekking te houden, die wij al jaren zonder problemen hebben gehad.
Dus contact opgenomen met Garant Beveiliging (Peter van Raay) wat dit zou betekenen voor ons.
Samen hebben we de eisen bekeken en onderhandeld met de verzekeraar. Wij konden gelukkig gebruik maken van de kennis van Garant Beveiliging. De conclusie was dat de eisen van de verzekeraar buitenproportioneel waren. 
 
Door de kennis van Garant Beveiliging is er voor alle partijen een oplossing gekomen die werkbaar en acceptabel is. Inmiddels is deze geheel uitgevoerd. Oftewel: ‘eind al goed’ 

Renzo & Peter